Điểm xanh KameGomi- Xin chào Sài Gòn !!!

Published by Mario Nguyen on
Điểm Xanh KameGomi
Sau gần một năm từ việc lên kế hoạch, tập hợp những con người chung chí hướng. Điểm xanh đầu tiên đã đi vào hoạt động.Những người sáng lập KameGomi khi mới bắt đầu luôn chấp niệm rằng đây là dự án xã hội với mong muốn biến những thứ tưởng chừng như vứt đi trở thành thứ có ... Read More

KameGomi và Ve Chai Chú Hoả

Published by Mario Nguyen on
KameGomi ft Ve chai Chú Hoả
Hành trình kết nối của KameGomi và Ve Chai Chú Hoả- sự kết hợp giữa cái mới và cái cũ, công nghệ và truyền thống, hứa hẹn sẽ thay đổi và phát triển mô hình kinh doanh phế liệu truyền thống trong thời gian tới Song song với việc phát triển kinh tế là sự đánh đổi về môi trường. Càn... Read More