Trao rác tái chế, trao yêu thương

Giải pháp giảm ô nhiễm rác thải đô thị bằng công nghệ giao việc phân tán và mạng lưới thùng rác thông minh trong hoạt động phân loại và thu gom rác thải tái chế tại nguồn

Đội ngũ sáng lập

Giá trị cốt lõi của KameGomi: minh bạch, kết nối, tận tâm, bền vững

Jay Hải

CEO cum CFO

Tú Trần

CPO

Tiến Nguyễn

COO

Các cố vấn của KameGomi

Ms. Quách Thị Xuân

Vietnam Zero Waste Alliance’s coordinator

Mr. Nguyễn Hưu Nhân

Co-founder of Vietnam sach & xanh Refillvn

Ms. Trâm Nguyễn

Director of GreenHub

Mr. Thức Nguyễn

Head of Operational Technology AhaMove

Ms. Hà (Lemmy)

Development Director of Sống Foundation

Ms. Hoa Trần

Project Manager of WasteAid NGO

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Bạn không thể làm sạch cả thế giới, nhưng bạn có thể làm nó ít ô nhiễm hơn

Quyên Phạm - Founder

Bạn rồi sẽ trở về cát bụi, nhưng rác bạn thải ra môi trường thì không

Thuc Nguyen - Advisor

Tái chế rác là lời cảm ơn tới mẹ trái đất

Tú Trần - Founder